יום המורשת האורקולית העולמי: קול קורא של אונסקו
מסמכים אורקוליים - כדוגמת סרטי פילם, תוכניות רדיו וטלוויזיה, הקלטות אודיו ווידיאו של אירועים ואישים, תצלומים, וכן מסמכים תרבותיים ואמנותיים אחרים - מכילים עדויות ראשונות במעלה של תולדותינו במאה העשרים ובמאה העשרים ואחת.
התמונה, הסרט והצליל, בהיותם מושכים ונגישים לכל אדם בכל רמת השכלה, הם גשר תרבותי נפלא החוצה מכשולי שפה וגבולות גיאוגרפיים. התיעוד האורקולי הביא לשינוי חברתי בכך שהפך לחלק בלתי נפרד מהתיעוד הכתוב המסורתי.
 
החדשנות המואצת שהביאה עימה המאה ה-20, ומחציתה השנייה במיוחד, התאפיינה בהעדפה גוברת והולכת של הכלים האורקוליים בתחומי התיעוד הן מבחינת הדגשים והן כמותית. היכולות ללכוד, לשמור ולא פחות חשוב מזה להנגיש, בצורה חיה, כמויות גדולות של מידע מוקלט ומצולם הפכו במקרים רבים את המידע האורקולי לא רק למורשת האותנטית ביותר של אירועים רבים אלא גם לתיעוד היחידי שנותר מהם.
 
ואולם, חלק גדול מהמורשת האורקולית, בעולם כולו, גם בישראל, כבר אבד לנו, ולא ניתן עוד לשחזור ושימור בשל עייפות החומר, הזנחה, הרס, מחסור במשאבים והעדר ידע מקצועי בשימור.עם החומרים שאבדו אבד חלק מהזיכרון שלנו.חומרים רבים עומדים בסכנת כליה אם לא יינקטו מיידית צעדים קונקרטיים לשימור על-ידי קריאה להצלה ופעולה ברמה הלאומית והבינלאומית.לפי הערכה מקצועית מקובלת, נותרו בידינו לא יותר מ 15-10 שנים להמירם לקבצים דיגיטליים בכדי למנוע את אובדנם.
 
מתוך הכרה בחשיבות המורשת האודיו-ויזואלית ובאיומים המרחפים עליה, קבע ארגון אונסק"ו את ה-27 באוקטובר בכל שנה כיום המורשת האורקולית העולמי. יום זה ייוחד לקריאה להצלת החומרים האורקוליים ולהעלאת המודעות לחשיבותם של המסמכים והיצירות האורקוליות כחלק בלתי נפרד מהזהות הלאומית בכל מדינה.
 
מתוך הקול הקורא של אונסק"ו למדינות העולם:
"המורשת האורקולית היא עדות להתפתחותה הכלכלית, הפוליטית, החברתית, החינוכית והמדעית של האנושות, ובאמצעותה מתבטא המגוון התרבותי של מדינות ושל קהילות בעולמנו."
 
עד כה נעשו פעילויות לציון יום המורשת האורקולית במדינות רבות וביניהן: ארצות-הברית, צרפת, הפיליפינים, סרביה, ספרד, תאילנד, אינדונזיה, שווייץ, בריטניה, אוסטריה, איטליה, יפן, ברזיל ועוד...